Prodhuesi

Produkti

Tipi

Pershkrimi

Shiko me shume

Amistar Opti 480

Fugnicide

Lënda vepruese: Azoxystrobin & Chlorothalonil
PËRMBAJTJA:  Azoxystrobin: 8%
Chlorothalonil 40%
Lëndë ndihmëse: 52%
Numri i regjistrimit: AL: 337/21.11.2007
Formulimi: Koncentrat i suspendueshëm

Fungicid me veprim sistemik dhe kontakti, me spektër të gjerë veprimi e përdorimi

Tilt 25 EC

Fugnicide

Lënda vepruese: Propiconazole
PËRMBAJTJA: Propiconazole: 25%
Lëndë ndihmëse: 75%
Numri i regjistrimit: AL: 37/2-08.10.2010
KS: 089-0733-11-2007/05.03.2007
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm

Fungicid istemik me spektër të gjerë veprimi e përdorimi, ka efekt parambrojtës

Thiovit Jet 80 WG

Fugnicide

Lënda vepruese: Squfur
PËRMBAJTJA: Squfur: 80%
Lëndë ndihmëse: 20%
Numri i regjistrimit: 152/1-14.11.2008
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

Fungicid kontakti me veprim parambrojtës

Switch 62,5 WG

Fugnicide

Lënda vepruese: Fludioxonil & Cyprodinil
PËRMBAJTJA: Fludioxonil: 25%
Cyprodinil: 37,5%
Lëndë ndihmëse: 37,5%
Numri i regjistrimit: AL: 274/ 08.10.2010
KS: 045-3952-2011/27.09.2011
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

Fungicid specifik për kontrololin e kalbëzimit gri

Score 250 EC

Fugnicide

Lënda vepruese: Difenoconazole
PËRMBAJTJA: Difenoconazole 25%
Lëndë ndihmëse 75%
Numri i regjistrimit: AL: 113/1-14.11.2008
KS: 090-0740-11-2007/06.03.2007
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm

Fungicid specifik për çrrënjosjen e kromës, hirit etj

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

Fugnicide

Lënda vepruese: Metalaxyl–M & Oksiklorur Bakri
PËRMBAJTJA: Metalaxyl-M: 2.5%
Bakër: 40%
Lëndë ndihmëse: 57.5%
Numri i regjistrimit: AL: 120/1,16.07.2010.
KS: 087-0727-11-2007/05.03.2007
Formulimi: Pluhur i lagshëm

Fungicid specifik, sistemi dhe kontakti per kontrollin e vrugjeve

Ridomil Gold Combi 45 WP

Fugnicide

Lënda vepruese: Metalaxyl–M & Folpet
PËRMBAJTJA: Metalaxyl-M: 5%
Folpet: 40%
Lëndë ndihmëse: 55%
Numri i regjistrimit: AL: 27/ 24.05.2004
KS: 106-0970-11-2007/27.03.2007
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

Fungicid sistemik, me veprim parambrojës dhe shërues, specifik për kontrollin e vrugut të hardhisë

Quadris 25 SC

Fugnicide

Lënda vepruese: Azoxystrobin
PËRMBAJTJA: Azoxystrobin: 25%
Lëndë ndihmëse: 75%
Numri i regjistrimit: AL: 108/2-16.03.2012
KS: 094-0744-11-2007/06.03.2007
Formulimi: Koncentrat i suspendueshëm

Fungicid me veprim specifik që pengon mbirjen dhe prodhimin e sporeve.

Nordox 75 WG

Fugnicide

Lënda vepruese: Oksid bakri
PËRMBAJTJA: Oksid bakri (Cu2O)*: 83,9 %
Ekuivalent me 75 % bakër metalik
Lëndë ndihmëse 25%
Numri i regjistrimit: KS: 49-3153-2012/31.12.2012
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

Fungicid kontakti me veprim parambrojtës

Daconil 720 SC

Fugnicide

Lënda vepruese: Chlorothalonil
PËRMBAJTJA: Chlorothalonil:72%
Lëndë ndihmëse: 28%
Numri i regjistrimit: AL: 33/2-08.10.2010
KS: 093-0743-11-2007/06.03.2007
Formulimi: Suspension i koncentruar

Fungicid kontakti me veprim parambrojtës