Prodhuesi

Produkti

Tipi

Pershkrimi

Shiko me shume

Boxer 800 EC

Herbicide

Lënda vepruese: Prosulfocarb
PËRMBAJTJA: Prosulfocarb: 80%
Lëndë ndihmëse: 20%
Numri i regjistrimit: AL:270/08.10.2010
KS:039-3954-2011/27.09.2011
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm

Herbicid për kontrollin e barërave të këqia në drithërat, patate, fasule dhe qepë

Peak 75 WG

Herbicide

Lënda vepruese: Prosulfuron
PËRMBAJTJA: Prosulfuron: 75%
Lëndë ndihmëse: 25%
Numri i regjistrimit: AL:271/08.10.2010
KS:058-3955-2011/27.09.2011
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

Herbicid sistemik, selektiv, për kontrollin e barërave të këqia njëvjeçare gjethegjera, pas mbirjes në misër

Touchdown System 4

Herbicide

Lënda vepruese: Glyphosate
PËRMBAJTJA: Glyphosate: 36%
Lëndë ndihmëse: 64%
Numri i regjistrimit: AL: 177/23.04.2003
KS: 103-0778-11-2007/10.03.2007
Formulimi: Koncentrat i tretshëm

Herbicid sistemik,jo selektiv,për luftimin e të gjitha barërave të këqia një e shumëvjeçare