Prodhuesi

Produkti

Tipi

Pershkrimi

Shiko me shume

Actellic 50 EC

Insekticide

Lënda vepruese: Pirimiphos methyl
PËRMBAJTJA: Pirimiphos methyl: 50%
Lëndë ndihmëse: 50%
Numri i regjistrimit: AL: 5/2-14.11.2008
KS: 100-0771-11-2007/10.03.2007
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm.

Insekticid që vepron në mënyrë të shpejtë nëpërmjet kontaktit dhe avujve

Affirm 095 SG

Insekticide

Lënda vepruese: Emamectin benzoate
PËRMBAJTJA: Emamectin benzoate: 0,95%
Lëndë ndihmëse: 99,05%
Numri i regjistrimit: AL: 30/18.03.2011
Formulimi: Granula të tretshme në ujë

Insekticid specifik, translaminar për kontrollin e tenjes së domates dhe larvave të lepidoptereve

Force 0,5 G

Insekticide

Lënda vepruese: Squfur
PËRMBAJTJA: Squfur: 80%
Lëndë ndihmëse: 20%
Numri i regjistrimit: 152/1-14.11.2008
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

Insekticid piretroid që përdoret për kontrollin afatgjatë të dëmtuesve të tokës.

Karate Zeon 5CS

Insekticide

Lënda vepruese: Lambda-cyhalothrin
PËRMBAJTJA: Lambda-cyhalothrin: 5%
Lëndë ndihmëse: 95%
Numri i regjistrimit: AL: 87/1-14.11.2008
KS: 010-119-2009/31.12.2009
Formulimi: Suspension kapsulash

Insekticid piretroid që vepron nëpërmjet kontaktit dhe aparatit tretës

Match 050 EC

Insekticide

Lënda vepruese: Lufenuron
PËRMBAJTJA: Lufenuron: 5%
Lëndë ndihmëse: 95%
Numri i regjistrimit: AL: 163/1-21.11.2007
KS: 025-117-2010/26.04.2010
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm.

Insekticid specifik, translaminar për kontrollin e tenjes së domates dhe larvave të lepidoptereve

Pirimor 50 WG

Insekticide

Lënda vepruese: Pirimicarb
PËRMBAJTJA: Pirimicarb: 50%
Lëndë ndihmëse: 50%
Numri i regjistrimit: AL:89/1-14.11.2008
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

insekticid specifik (aficid) me veprim kontakti, të brendshëm dhe nëpërmjet avujve.